Spring til indhold

Frivillige hjælper til et liv uden vold

En politiker tog i praktik hos en gruppe frivillige, der hver dag hjælper kvinder i voldelige forhold. Det var en af aktiviteterne, da Holbæk Kommune markerede Frivillig Fredag

Den 28. september 2013 er dedikeret til frivillighed, og det blev i Holbæk Kommune markeret ved forskellige arrangementer – blandt andet "politiker-praktik".

Politikeren Rasmus Brandstrup Larsen havde taget imod tilbuddet om praktik hos en forening, så han mødte en regnvåd eftermiddag op foran døren i Nygade 4 midt i Holbæk. Dørskiltet fortalte, at han var på vej ind til foreningen Medusa, der er et tilbud til voldsramte kvinder i Holbæk og Odsherred kommuner. Han blev budt velkommen i de små men hyggelige lokaler – og så var praktikbesøget i gang.

Frivillige gør en forskel

Første opgave var en introduktion til foreningen, og Ane og Helle fra foreningen fortalte livligt om de mange aktiviteter. Medusa tager imod kvinder, der er eller har været udsat for fysisk, psykisk, økonomisk eller andre former for vold, og de tilbyder en fortrolig snak og støtte til at komme videre. Foreningen har et professionelt sekretariat, men ellers bliver alle opgaver klaret af frivillige. Det gælder rådgivning, mentorforløb og support til foreningens netværksgrupper, men det gælder også de praktiske opgaver som markedsføring og mad til foreningens temadage og cafémøder.

Ifølge Ane, der både er initiativtager, sekretariatsleder og frivillig, er det afgørende for de udsatte kvinder, at hjælpen ligger i frivilligt og ikke i kommunalt regi:

- Der er ingen risiko ved at komme her. Vi tror på kvinden og støtter hende, og hun skal ikke være nervøs for at blive en sag i det kommunale system, forklarer Ane.

Foreningens rådgivere har desuden god tid, også når der går lang tid, før kvinden får talt sig frem til selve voldshistorien – og så har det ifølge Helle og Ane også en betydning, af flere af de frivillige selv har haft vold inde på livet. - Vi har alle en stor forståelse for kvinderne og deres situation, så vi dømmer dem ikke, når de ikke har mod til at forlade manden eller måske vender tilbage til ham efter et ophold på krisecenter, siger de.

Ærlig debat

Efter introduktionen og en god kop kaffeventede den egentlige opgave: møde i arbejdsgruppen, der står for alle de praktiske opgaver i Medusa. Omkring bordet sad otte kvinder med vidt forskellige baggrunde, men med et fælles ønske om at gøre en forskel for kvinder i en virkelig svær situation.

Der var ingen tvivl om hverken kvindernes eller Rasmus Brandstrup Larsens engagement for sagen, og snakken kom vidt omkring; fra kønsroller over frivilligt arbejde til ønsket om et krisecenter i Holbæk. Der var ikke enighed hele vejen igennem, men ærlighed og respekt stod tilbage, da debatten døde ud og opmærksomheden måtte vendes tilbage til aftenens dagorden.

Da tiden var fremskreden, blev de sidste punkter afklaret hurtigt og effektivt, og præcis klokken 19.00 kunne alle takke af. Rasmus Brandstrup Larsen satte stor pris på besøget og tog videre med ny indsigt og opmærksomhed:

- Medusa har en afgørende betydning for de kvinder, der lever i et voldeligt forhold, for de har formået at skabe et trygt frirum, hvor kvinderne kan få hjælp og støtte. I dag har jeg fået et indblik i de frivilliges opgaver og udfordringer, og jeg har stor respekt for den indsats, de yder, fortalte han efter besøget hos Medusas.

26.000 kvinder udsættes årligt for fysisk og seksuel vold af deres partner

2000 kvinder (og 1000 børn) om året har ophold på et krisecenter

(Årsstatistik 2011 - LOKK og servicestyrelsen)

 

Medusa

Medusas formål er at forebygge og afhjælpe partnervold, herunder:

  • at yde en forebyggende indsats gennem oplysning, dialog og tidlig indsats
  • at yde krisehjælp til at komme væk fra volden og hjælp til at få sikring mod volden
  • at yde personlig støtte til at etablere og fastholde en tilværelse uden vold

For at sikre rådgivningens kvalitet, modtager de frivillige i Medusa løbende uddannelse og supervision.

Al hjælp er gratis og fortrolig.

Medusa kan kontaktes her:

Telefon 28 76 87 76
E-mail: info@etlivudenvold.dk

www.etlivudenvold.dkFeedback

Sidst opdateret

16.04.2021

Ansvarlig redaktør

Morten Hørlyk Augustesen