Spring til indhold

Værktøjer

Når du skal i gang med et projekt eller bare drive din forening, er der mange ting at tænke på. Her er der hjælp at hente

Projektudvikling

Få inspiration til og rådgivning om udvikling af dine idéer og projekter fra mange forskellige

Synes du, det er en udfordring at beskrive dit frivillighedsprojekt på en ordentlig måde?

Så kan du måske bruge FRIVILLIGHEDSMODELLEN, som bliver beskrevet her.

FRIVILLIGHEDSMODELLEN er baseret på en model udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i december 2011.

Modellen indeholder praktiske erfaringer fra andre frivillige aktiviteter og projekter. På baggrund af erfaringerne er modellen bygget op om fire overordnede spørgsmål, der er beskrevet herunder.

 • Den gode idé: Hvad går idéen ud på? Få styr på idéen og find andre personer, der kan hjælpe dig med din idé.
 • Den sociale del: Hvem er målgruppen? Hvem deltager og hvem kan du samarbejde med?
 • Den praktiske del: Hvordan føres idéen ud i livet? Hvem gør hvad, hvornår og hvordan?
 • Det økonomiske fundament: Hvad koster idéen? Hvem skal finansiere den?

Vi har valgt at stille FRIVILLIGHEDSMODELLEN til rådighed for alle. Den fås både som pdf (til at printe ud) og som Word (hvor der kan skrives direkte i den).

Frivillighedsmodellen (pdf)

Frivillighedsmodellen (Word)

Foreningsudvikling

Få inspiration til udvikling af din forening

Foreningsguiden fra DGI
DGI har udgivet en online foreningsguiden, der giver en lang række gode råd og idéer til udvikling af en forening.

 

Eventafvikling

Hjælp og vejledning til planlægning og afvikling af events

Eventbanken
Holbæk Eventbank ønsker at styrke foreningslivet i Holbæk Kommune og det kulturelle liv, som er båret af frivillige ildsjæle og fællesskab. Dette gøres ved at udlåne nødvendigt grej samt at give sparring omkring afholdelse af mellemstore/større events. Læs mere ved at klikke på linket.

Samarbejdsprojekter

Bliv klogere på samarbejder, partnerskaber og alliancer

Partnerskaber (e-pages)
En guide fra DGI Fyn og Region Syddanmark med gode bud på det samarbejde mellem offentlige og frivillige organisationer, som sker i større og større udstrækning.

 

Tilladelser til arrangementerLejlighedstilladelse fra politiet
Her kan du finde ud af, om du skal bruge en lejlighedstilladelse fra politiet, samt hvordan du ansøger.

Fødevarer
Hvis dit arrangement indebærer servering, kan du her finde nogle informationer fra Fødevarestyrelsen.

Økonomisk støtte

Få hjælp til fundraising og til at finde de helt rigtige steder at søge tilskud

Fundraising - hvordan?
Guide fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde, hvor du kan få inspiration til, hvordan du kan skaffe penge til jeres projekt, samt få tips til at komme i gang med at skrive ansøgninger til fonde og puljer.

Holbæk Kommunes støtteordninger
Oversigt over kommunens forskellige støtteordninger til bl.a. frivilligt socialt arbejde og kulturelle arrangementer.

Lokalområdernes Udviklingspulje
Lokalområdernes Udviklingspulje giver mulighed for støtte til lokale initiativer i Holbæk kommune. Midlerne går til større eller mindre projekter og begivenheder, som foreninger eller borgere i lokalområderne selv står for at gennemføre.

Legatbogen
En online samling af fonde og legater inden for forskellige kategorier.

Lokalebooking

Skal du låne kommunale lokaler, kan du her se hvor og hvordan, du gør det

Sportshaller
Her finder du en oversigt over de sportshaller, der kan bookes af foreninger i Holbæk Kommune.

Multihuset på Holbæk Fælled
Der er en særlig procedure for lån af Multihuset på Holbæk Fælles, som du kan læse mere om her.

Foreningshuset Bispehøjen
Ved siden af Bjergmarkshallen ligger Foreningshuset Bispehøjen, der kan lånes til forskellige foreningsarrangementer.

Kulturkasernen
Her er der mange forskellige lokaler i forskellige størrelser, der kan lånes af foreninger.

Bibliotekerne
På hovedbiblioteket i Holbæk og lokalbiblioteket i Svinninge kan man som forening i Holbæk Kommune låne mødelokaler/-sale.

Opstart af en forening

Få hjælp til, hvordan du nemmest starter en ny forening, og får den registreret korrekt

Når du skal starte en ny forening, skal du huske følgende:

 • Vedtægter
 • Formål
 • Stiftende generalforsamling
 • Bestyrelse
 • Børneattester, hvis I arbejder med børn unger 15 år
 • Registrering af forening i CVR-register (momsregistrering eller ikke)
 • Oprette bankkonto
 • Oprette NemKonto i banken

Du kan finde hjælp til disse ting herunder...

 

Udarbejdelse af vedtægter for foreningen
Center for Frivilligt Socialt Arbejde har skrevet en vejledning til, hvad en forenings vedtægter bør indeholde.

Forslag til vedtægter for en frivillig forening
Her kan du helt kvit og frit kopiere et sæt vedtægter til din frivillige foreninger. Vedtægter dækker det mest basale behov for en frivillig forening, men du kan altid selv putte mere på.

Bliv registreret med CVR-nummer
På Virk.dk kan man oprette et CVR-nummer til en frivillig forening.

Kopiaftale med Holbæk Bibliotek

FrivilligCenter Holbæk har indgået en aftale med Holbæk Bibliotek, de lokale biblioteker i Jyderup, Svinninge og Tølløse samt OrØkontoret om gratis kopiering til de lokale foreninger

Med ordningen kan foreningerne* besøge bibliotekerne i deres bemandende åbningstider og få taget gratis kopier til deres forening.

Med ordningen kan foreningerne* besøge bibliotekerne i deres bemandende åbningstider og få taget gratis kopier til deres forening. Den gratis kopiordning er etableret til brug for "foreningers daglige brug". Det vil i praksis sige til internt brug og hvad der svarer til ca. 100 kopier af hvert "kopijob".

Det eneste, det kræver, er et kopicertifikat underskrevet af foreningens formand. Det skal vises til personalet i skranken på biblioteket, før man kan få taget de gratis kopier.

Kopicertifikatet fås ved henvendelse til FrivilligCenter Holbæk på frivilligcenter@holb.dk.

 

Bibliotekernes åbningstider og adresser

 

 

* Til interesseorganisationer, private- eller lukkede foreninger med begrænset medlemstilgang, f.eks. vandværksforeninger, grundejerforeninger, boligforeninger, andelsboligforeninger og lign. stilles tilbuddet om gratis kopiering ikke til rådighed.

Digitale kort

Denne vejledning viser hvordan du kan anvende kommunens digitale kort.

Gå ind på kommunens hjemmeside www.holbaek.dk og søg på digitale kort.
Vælg Digitale kort
Du kommer nu frem til en side hvor du kan læse om hvad de digitale kort er og kan vise. For at komme ind på selve kortet skal man trykke på den blå bjælke med teksten ”Her finder du kommunens digitale kortløsning”.

I venstre side
Her kan du zoome ind (+) og ud (-) på kortet.
Trykker du på huset, kommer man tilbage til visning af hele kommunen.
Med pilene kan du gå frem og tilbage i din visning.

I Højre side

Finder du laglisten, hvor du kan tænde og slukke for de mange forskellige lag med information. Trykker man på de små grå pile åbnes underliggende lag.

Her kan man finde information om mange forskellige ting. F.eks. kan man se hvor der er beskyttet natur, hvor skoledistrikterne ligger og hvor der er lokalplaner.

Bemærk at nogle lag først bliver synlige, hvis man zoomer mere ind.

Hvis man trykker på kortet med musen får man mulighed for at få informationer om valgte lag.

Bemærk at der står (1 af 2). Det betyder at der er flere lag, som man kan se information på. Her vises information om laget skoledistrikter (markeret med lyseblå), men under det ligger laget skoledistrikt 10. klasse (markeret med lilla streg).

I højre side over laglisten kan man også finde andre værktøjer i de grå cirkler.

Med værktøjet lineal kan man tegne og måle både linjer og arealer.

Derudover kan man få vist signaturforklaringen.

I bunden af siden er der en række værktøjer, man også kan undersøge nærmere. 

Før musen ind på ikonerne og se hvad de kan.

 • Søgning – mulighed for at søge på adresse eller matrikel.
 • Print
 • Konfliktsøgning – en søgning i et område, hvor man får alle informationer for et specifikt sted. Her kan man indtegne eller vælge et område. Resultatet er en PDF fil. Bemærk at jo større område, jo længere tid tager søgningen.
 • Vælg – Vælg lag og indtegn et område. Så kan du f.eks. selv oprette nye lag ved at trykke på de tre prikker ud for et lag.
 • Swipe – hvor man kan se et kort med data (matrikelkort og husnumre og et uden.
 • Tegn – hvor du kan tegne og farvelægge på kortet – inden evt. print.
 • Galleri over baggrundskort, hvor man kan vælge baggrundskort, som luftfoto, skærmkort mv.
 • På i’et kan du finde vejledninger i hhv. lagliste, søgning og print.
 • På flyet kan du vælge og se Luftfotos fra forskellige år – helt tilbage til 1999.

Affaldsindsamling

Lån af udstyr til lokale affaldsindsamlinger

Holbæk Kommune har et stort lager af grej til udlån til lokale affaldsindsamlinger. Det omfatter gribetænger, handsker, veste og poser. Så står du og mangler grej til indsamling af affald i dit lokalområde, kan du kontakte de lageransvarlige på driftogvedligehold@holb.dk . Grejet skal afhentes og afleveres på Parallelvej i Holbæk.Feedback

Sidst opdateret

16.09.2022

Ansvarlig redaktør

Morten Hørlyk Augustesen