Spring til indhold

Ansøgning

Her kan du se, hvordan du sender en ansøgning til Aktivitetspuljen

Der er ingen formkrav til en ansøgning til Aktivitetspuljen, men der skal indsendes en begrundet ansøgning på det ønskede beløb. Ansøgningen skal som minimum indeholde et budget for det ansøgte beløb.

Det skal i ansøgningen oplyses i hvilken tidsperiode det ansøgte beløb ønskes anvendt af hensyn til fastlæggelse af krav om regnskabsaflæggelse.

Der skal i ansøgningen oplyses foreningens CVR-nummer og/eller den ansvarlige persons CPR-nummer, så udbetaling af bevilgede midler kan ske til dertil tilknyttet NemKonto.

Når en ansøgning er modtages bliver der kvitteret for denne til afsender inden for 1 uge.

Behandling af ansøgninger

Der er løbende ansøgningsfrist til Aktivitetspuljen. Ansøgninger behandles på møderne i Frivilligrådet. Alle mødedatoer kan ses her. For at blive behandlet på et møde i Frivilligrådet skal ansøgning være os i hænde senest 14 dage før mødet.

Send en ansøgning

En ansøgning kan sendes med almindelig post (eller afleveres personligt) til:

FrivilligCenter Holbæk
att. Aktivitetspuljen
Rådhuspladsen 1
4300 Holbæk

Men meget gerne på e-mail til frivilligcenter@holb.dk

Send ansøgning på e-mail

Anvendelse af bevillinger

Anvendelsen af en bevilling fra Aktivitetspuljen skal være igangsat på det af ansøger angivne tidspunkt – eller senest tre måneder derefter. Såfremt en bevilling ikke er endeligt anvendt på det af ansøger angivne tidspunkt, vil bevillingen bortfalder. Ansøger kan dog anmode om forlængelse af fristen på op til 12 måneder. Beslutning om forlængelse afgøres af formanden og konsulenten.Feedback

Sidst opdateret

06.10.2021

Ansvarlig redaktør

Morten Hørlyk Augustesen