Spring til indhold

FCH Bibliotek

FrivilligCenter Holbæk har samlet en række bøger, pjecer m.m., der alle omhandler frivillighed og frivilligt arbejde. Du kan komme forbi centeret og læse i dem.

Bøger

At lede en sag - Grundbog for bestyrelsesmedlemmer i frivillige organisationer
Forfattere: Hans Stavnsager, Dorte Nørregaard og Laura Auken
Udgiver: Center for frivilligt socialt arbejde (2018)

Motivér den frie vilje - en antologi om fastholdelse og rekruttering af frivillige
Forfattere: Suzette Frovin og Cathrin Johansen (red.)
Udgiver: Center for frivilligt socialt arbejde (2016)

Samskabelse eller samarbejde? Forskelle, fordele og fremgangsmåder
Forfattere: Marie B. Holdt, Helle Hygum og Helle Gerber
Udgiver: Forlaget Ingerfair (2014)

Ledelse af frivillige - en håndbog
Forfattere: Rie Frilund Skårhøj og Dorte Kappelgaard
Udgiver: Ankerhus forlag (2012)

En postmoderne helgen? - om motiver til frivillighed
Forfatter: Ulla Habermann
Udgiver: Museum Tusculanums Forlag (2007)

Ungdom og foreningsliv
Forfattere: Jens Christian Nielsen, Andy Højholdt og Birgitte Simonsen
Udgiver: Roskilde Universitetsforlag (2004)

Borgerlyst - Handlekraft i hverdagen
Forfattere: Andreas Lloyd og Nadja Pass
Udgiver: Forlaget Borgerlyst (2013)

Håndbog i projektudvikling
Forfatter: Karen Skou m.fl. (red.)
Udgiver: Realdanie (2014)

Hvad har de gang i? En profilanalyse af Holbæks unge 2010
Forfatter: UngHolbæk
Udgiver: Holbæk Kommune (2010)

Frivilligkoordinering - hvorfor og hvordan?
Forfattere: Frederik C. Boll, Nana G. Alsted og Jakob M. Hald
Udgiver: Ankerhus Forlag (2012)

Sådan skriver du frivilligstrategier og frivilligpolitikker der virker
Forfattere: Frederik C. Boll og Cecilie Rønnow Eskelund
Udgiver: Ankerhus Forlag (2013)

Foreninger for fremtiden
Forfattere: Alexander Tolstrup, Anne Hansen og June Risum Scheibel (red.)
Udgiver: Dansk Ungdoms Fællesråd (2014)

Håndbog i fundraising
Forfattere: Dennis Hørmann og Rasmus Munch
Udgiver: Forlaget Multivers (2013)

Unge muligheder
Forfatter: Charlotte Juul Thomsen (red.)
Udgiver: Projekt Frivillig (2013)

Ledelse på et frivilligt fundament - en antologi om ledelse i frivillige sociale organisationer
Forfatter: Vibeke Bundgaard (red.)
Udgiver: Center for frivilligt socialt arbejde (2012)

Fra fastholdelse til frisættelse - om at udvikle organisatorisk miljøer for frivillige
Forfattere: Ann. B. Brixen, Klaus Majgaard og Kirsten Michaelsen (red.)
Udgiver: Center for frivilligt socialt arbejde (2004)

Berørt - kompetenceudvikling og dannelse
Forfattere: Katrine Frederiksen og Jane Mejlhede Villadsen
Udgiver: Center for frivilligt socialt arbejde (2003)

Partnerskaber - på vej mod en ny samarbejdskultur?
Forfatter: Mette Hjære
Udgiver: Center for frivilligt socialt arbejde (2005)

De kompetente frivillige
Forfatter: Henrik Frostholm (red.)
Udgiver: Center for frivilligt socialt arbejde (2005)

Den nødvendige frivillighed
Forfatter: Michael Wulff
Udgiver: Frydenlund (2013)

 

Pjecer

Håndbog for brugerråd og frivillige
Udgiver: Holbæk Kommune (2013)

Ledelse af frivillige
Udgiver: Væksthus for ledelse (2013)

Foreninger for fremtiden (konklusioner og uddrag fra antologien)
Udgiver: Dansk Ungdoms Fællesråd (2014)

Bestyrelsens opgaver og ansvar
Udgiver: Center for frivilligt socialt arbejde (2007)

Foreningens vedtægter
Udgiver: Center for frivilligt socialt arbejde (2012)

Foreningens økonomi - kom godt i gang
Udgiver: Center for frivilligt socialt arbejde (2006)

Forening, fond eller selvejende institution - hvordan skal vi organisere os?
Udgiver: Center for frivilligt socialt arbejde (2010)

Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer
Udgiver: Center for frivilligt socialt arbejde (2012)

Fundraising - hvordan?
Udgiver: Center for frivilligt socialt arbejde (2006)

Hjertet alene gør det ikke - om frivillighedspolitik
Udgiver: Center for frivilligt socialt arbejde (2007)

Når I stifter en forening
Udgiver: Center for frivilligt socialt arbejde (2006)

Regler for dit frivillige arbejde, når du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn
Udgiver: Center for frivilligt socialt arbejde (2012)

 

 Feedback

Sidst opdateret

06.10.2021

Ansvarlig redaktør

Morten Hørlyk Augustesen