Spring til indhold

Frivilligrådet

Frivilligrådet består af op til 11 personer, der udvælges blandt FrivilligCenter Holbæks brugere. Frivilligrådet vælges for en 2-årig periode

Frivilligrådet har følgende opgaver ift. FrivilligCenter Holbæks drift:

 • Bidrage til udarbejdelse af årlig handlingsplan for FCHs aktiviteter
 • Fastlægge retningslinjer og uddele midler fra Aktivitetspuljen
 • Bidrage til udarbejdelse af årsrapport
 • Medvirke til at planlægge og gennemføre fælles, offentlige aktiviteter (bl.a. Frivillig Fredag)

Medlemmer

Frivilligrådet består i 2019-2021 af følgende medlemmer:

 • Kirsten Andersen, Tølløse Badminton Club (formand)
 • Stine Welent Andersen, Home-Start Nordvestsjælland (næstformand)
 • Eva Nielsen, DOF Nordvestsjælland
 • Dorte Mogensen, AOF Kultur og Fritid Holbæk
 • Ivar Thyssen, DDS Skovvejens Blå Spejdere
 • Per Bahnsen, Jyderuphallen
 • Maj-Britt Eschen, Mødrehjælpen Holbæk
 • Vivi Søgaard Hansen, Jernløsekoret
 • Ann-Katrine Egholm, Svinninge Lokalforum
 • Christian Carl Eschen, Mødrehjælpen Holbæk
 • Lizzie Munch, IF Kildehaven

Kommende møder

Frivilligrådet holder i 2021 møder på følgende datoer:

 • 23. marts 2021

 • 8. juni 2021

 • 14. september 2021

 • 23. november 2021

 Feedback

Sidst opdateret

06.10.2021

Ansvarlig redaktør

Morten Hørlyk Augustesen